Kancelaria Podatkowa
Tylenda

Usługi

Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych jak i osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej w zakresie doradztwa podatkowego oraz księgowości. Korzystanie z naszej oferty zwalnia naszych Klientów z konieczności stałego śledzenia zmian przepisów, jednocześnie umożliwiając im stały dostęp do aktualnych informacji.
Specjalizujemy się w usługach w zakresie:

Usług Księgowych
prowadzenie ksiag rachunkowych i pełnej księgowości
prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPiR)
ewidencję przychodów (ryczałt ewidencjonowany)
ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
ewidencję dla celów podatku od towarów i usług (VAT)
sporządzanie deklaracji
sporządzanie sprawozdań finansowych ( bilans, rachunek zysków i strat )
sporządzanie sprawozdań dla GUS i innych urzędów

Doradztwa Podatkowego
udzielanie opinii, wyjaśnień i porad podatkowych
reprezentowanie klienta przed organami podatkowymi, organami skarbowymi
sporządzanie odwołań, zażaleń, podań i innych pism

Obsługa płacowo-kadrowa
sporządzanie list płac
prowadzenie rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zatrudnionych przez zleceniodawcę
sporządzanie deklaracji (PIT-4R, PIT-11, IFT-1, PIT-40
zakładanie i prowadzenie akt osobowych

Rozliczenia z ZUS
zgłaszanie przedsiębiorców oraz pracowników do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
prowadzenie rozliczeń składek ZUS
sporządzanie deklaracji i raportów ZUS

Inne
pomoc w założeniu firmy
likwidacja działalności gospodarczej
weryfikacja ksiąg i wyprowadzenie zaległości
inne

Dane kancelarii:

Rok założenia: 1992
NIP: 844-001-10-29
Regon: 790147949
Nr uprawnień: 03897
Kontakt

Godziny pracy kancelarii:

Poniedziałek - Piątek
8:00 - 16:00

© 2017 Tylenda.eu